w ten sposób by zagwarantować w wyższym stopniu opłacalne